تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت سکه

تبلیغات
قیمت سکه قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی 45,790,000 600,000 1.31% 45,190,000 45,790,000 26 خرداد ساعت 12:00
سکه امامی 47,000,000 660,000 1.4% 46,340,000 47,340,000 26 خرداد ساعت 02:00
سکه امامی 47,340,000 1,000,000 2.11% 46,340,000 47,340,000 26 خرداد ساعت 12:00
نیم سکه 24,770,000 300,000 1.21% 24,470,000 24,770,000 26 خرداد ساعت 02:00
نیم سکه 24,760,000 290,000 1.17% 24,470,000 24,770,000 26 خرداد ساعت 12:00
ربع سکه 16,780,000 300,000 1.79% 16,480,000 16,780,000 26 خرداد ساعت 02:00
ربع سکه 16,770,000 290,000 1.73% 16,480,000 16,780,000 26 خرداد ساعت 12:00
سکه گرمی 10,090,000 100,000 0.99% 9,990,000 10,190,000 26 خرداد ساعت 02:00
سکه گرمی 10,190,000 200,000 1.96% 9,990,000 10,190,000 26 خرداد ساعت 12:00

نمودار ماهانه